Menu Close

Små forbrukslån betyr dyrere renter

Rentene på et forbrukslån kan bli både svært høye og komfortabelt lave.
Her ser vi på hva ulike faktorer betyr for kostnadene på lånet, og gir deg noen tips om hvordan du kan gjøre det billigere.

Typiske rentenivåer

De viktigste faktorene for rentekostnadene er lånesum og lånetid. For å forstå hvorfor, kan vi se på tre typiske eksempler fra ulike banker. Dette er rentenivåer som ikke er uvanlige.

  • Mikrolån 10 000 kroner – effektiv årsrente på 100%
  • Smålån 50 000 kroner – effektiv årsrente på 15%
  • Forbrukslån 300 000 kroner – effektiv årsrente på 10%

I henhold til guidetilforbrukslan.tumblr.com/ er det et par andre faktorer enn lånesum og lånetid som også spiller inn. Det tar vi for oss, punkt for punkt, nedover i artikkelen.

Rentene fastsettes individuelt

Banker med vanlige forbrukslån fastsetter alltid rentetilbudene individuelt. Kredittscoren og betalingsevnen til søkeren avgjør om de blir høye eller lave. De søkerne som banken anser som sikreste betalere, får de beste rentene.

Derfor kan de effektive rentene på det største lånet (300 000) ligge mellom 7% og 17%, mens på det smålånet (50 000) vil det ligge mellom 10% og 20%. Dette ser du først etter at du har søkt, og deretter mottatt ditt lånetilbud.

Nedbetalingstiden innvirker på rentene

Et annet viktig poeng er at lånesummen på vanlige forbrukslån innvirker på de effektive rentene, og ofte også på de nominelle rentene. De effektive rentene går naturligvis litt opp desto kortere lånetiden blir. Dette fordi kostnadene fra gebyrer fordeles over færre måneder.

Tilbudene på nominelle renter blir også ofte lavere ettersom lånetiden går opp. Om du for eksempel søker om et forbrukslån på 300 000 kroner, vil du sannsynligvis få et noe bedret rentetilbud om du velger 10 års nedbetaling, sammenlignet med om du ber om 5 år.

Merk at maksimal lånetid er vanligvis 5 år på et forbrukslån, men du kan få inntil 15 år dersom lånet brukes til å refinansiere annen gjeld.

Rentene på mikrolån

Mikrolånene er bastarden i denne sammenhengen. Der er det ikke alltid like lett å bli klok på rentefastsettelsene. De blir alltid prosentvis høye fordi de uttrykkes som om du skulle lånt et helt år, og noen ganger går det over i det absurde. Låner du for eksempel kun et par tusen kroner, og skal betale tilbake innen 30 dager, kan årsrentene bli oppgitt i opp mot tusen prosent. Som Haugesund Sparebank sier vil betalingsevnen din være avgjørende.

Den høye renteprosenten blir imidlertid ikke vanvittige summer, fordi du betaler tilbake på en tolvtedel av et år. Den typiske kostnaden for lånet på 2000 kroner, tilbakebetalt innen 30 dager, er omtrent 500 kroner.

Mikrolånene blir likevel advart mot, fordi de blir meget dyre dersom du har flere av de, og dersom du ikke klarer å betale de tilbake i henhold til en kort låneavtale.

Hvor mye trenger du å låne?

Hvilke banker du kan søke om forbrukslån fra avgjøres mest av lånesummen du trenger. Totalt er det over 30 banker med denne typen lån, samt mange av sparebankene. For lån på mer enn 300 000 kroner, vil utvalget innskrenkes til omtrent 10 aktører.

Skal du låne under 10 000 kroner, har du kun noen få storbanker å velge blant (ned til minste lånesum på 5 000 kroner), samt tre aktører som tilbyr kun mikrolån.

Velge rett bank

Hvis vi ser bort fra mikrolån og de aller minste smålånene, vil prinsippene som er beskrevet ovenfor gjelde for så å si alle banker. Den siste faktoren er da hvilken bank du velger å låne fra. Naturligvis vil konkurransen mellom utlånerne spille en rolle, og det gjelder å finne den banken som gir laveste renter.

Det gjør du ved å søke hos så mange av dem som mulig. For at sammenligningsgrunnlaget skal bli realistisk, bør søknadene ha samme lånesum og lånetid.

Du finner gode oversikter over de beste bankene hos forskjellige lånesider. tillegg har for eksempel finansportalen (Forbrukerrådet) en nyttig tjeneste med oversikt over bankene.